Czas wygenerowania treści 2021-03-04 01:08:10


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel GRANICZNY kat** (dwie gwiazdki), Cieszyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie wyposażenia i świadczonych usług
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: BRAIN WASHERS Kamil Perończyk- Dąbrowa Górnicza
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawania orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jedolity: Dz. U z 2017r. poz. 978 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel POD FIGURĄ, kat *** (trzy gwiazdki), Podzamcze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie wyposażenia i świadczonych usług
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: BT KAMA Katarzyna Stein Mysłowice ul. Mikołowska 7. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna polegająca na sprawdzeniu zgodności działalności organizatora turystyki/pośrednika turystycznego z przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2016-2018
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel MHOTEL kat.*** (trzy gwiazdki), Sosnowiec
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-4-2018
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel GLOBUS kat. * (jedna gwiazdka)
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie wyposażenia i świadczonych usług
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Pszczyńskie Centrum Rekreacji s.c. Radostowice ul. Dworcowa 28a .Organizator turystyki/pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna polegająca na sprawdzeniu zgodności działalności organizatora turystyki/pośrednika turystycznego z przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel POD JEDLAMI kat. *** (trzy gwiazdki), Wisła
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie wyposażenia i świadczonych usług
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel ARENA kat. *** (trzy gwiazdki), Tychy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie wyposażenia i świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-3-2018

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713