Czas wygenerowania treści 2020-10-27 19:25:43


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2018
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-3-2018
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w Oddziale Regionalnym Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie z siedzibą w Rybniku w zakresie prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w 2017 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-3-2018
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2018
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-3-2018
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Dialogu (DS)
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu z Katowic
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych w kwocie 7 400,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100) oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach Umowy nr 1867/DS/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-3-2018
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel QUALITY SILESIAN, kat. *** (trzy gwiazdki), Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-3-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Pracownia Psychologiczna Auto-Sugestia Paulina Knosala, Knurów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawania orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r. poz. 978 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-3-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Treningu Pamięci Szatkowscy Łaziska Górne ul. Graniczna 36. Organizator turystyki/ Pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-2-2018
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, Lubliniec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2016 – 2018.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-2-2018
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel ZIEMOWIT kat. *** (trzy gwiazdki), Ustroń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-2-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Biruo Turystyczne Lwów Tomasz Kowalik Zawiercie ul. Czereśniowa 30. Organizator turystyki.Pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-2-2018
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713