Czas wygenerowania treści 2021-04-18 11:24:00


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce - Zdroju sp. z o. o., Rabka - Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Procedura doraźnych zastępstw. Realizacja § 8.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej ( Dz. U z 2013r., poz.380) w roku szkolnym 2016/17.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, Pilchowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie wykorzystania dotacji za 2016 rok dla zadania pn: „Projekt budowlany i wykonawczy wraz z badaniami i ekspertyzą dotyczące rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich”
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
-realizacji procedury rekrutacji na rok szkolny 2017/2018, -książki obiektu budowlanego, terminowości sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowości przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2012-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Ochrony Środowiska (OS)
Podmiot kontrolowany: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola merytoryczna i finansowa zadania pn. Monitoring przyrodniczy oraz terenowa weryfikacja powierzchni wypasu owiec w ramach Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Owca Plus.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej , Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola planowa w zakresie realizacji zadania skalkulowanego w ramach dotacji podmiotowej na działalność w 2016 roku pn. „Udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2016 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu”
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w roku 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-9-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie rozliczenia dotacji podmiotowej za 2016 rok
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-9-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713