Czas wygenerowania treści 2020-10-25 11:49:01


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie rozliczenia dotacji podmiotowej za 2016 rok
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel POD FILARAMI, kat. *** (trzy gwiazdki), Czeladź.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel MARCO kat * (jedna gwiazdka), Będzin
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Integracja24.pl Sp. z o.o. Gliwice ul. Przewozowa 32. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Teatr Rozrywki, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie - kontrola planowa problemowa w zakresie spraw organizacyjnych
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Śląskie, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie realizacji zadania skalkulowanego w ramach dotacji podmiotowej na działalność w 2016 roku pn. „Udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2016 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu”
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: ASEM BUT ALABAMA Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 72/7. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem do celu” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy nr 1636/ZD/2016 z dnia 20.06.2016 r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Stowarzyszeniem dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem do celu” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Swobodnej 59, na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego wśród młodzieży niepełnosprawnej”, w trybie pozakonkursowym.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Polski Związek Niewidomych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 77.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie realizacji zadania publicznego pod tytułem XVI Wojewódzki Konkurs Czytania Książki Mówionej
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel NOVA, kat. * (jedna gwiazdka), Strumień
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713