Czas wygenerowania treści 2020-09-20 06:36:02


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IR)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Osiągnięte efektu rzeczowe z dotacji przekazanej przez Województwo Śląskie w latach 2015-2016 na realizację zad. pn. „Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku RCKU w Sosnowcu”.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IR)
Podmiot kontrolowany: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Przygotowanie i realizacja w latach 2014-2015 zad. pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego"
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola w zakresie spraw organizacyjnych instytucji
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2016 Protokół z kontroli z 15.11.2016 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 15.12.2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej, Wilkowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IR)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Śląskie, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowości przepływów finansowych oraz prawidłowości zwrotu odzyskiwanego z Urzędu Skarbowego w roku 2015 podatku Vat dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1) Ustalenie faktycznych wyników rekrutacji do Kolegium w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym do Kolegium na rok szkolny: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015. 2) Ustalenie faktycznej liczby słuchaczy Kolegium. 3) Prowadzenie w Kolegium rejestru delegacji w zakresie jego zgodności z wystawianymi przez UMWŚl delegacjami dla dyrektora Kolegium.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Ochrony Środowiska (OS)
Podmiot kontrolowany: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1.Stosowanie identyfikacji wizualnej Województwa na materiałach i publikacjach. 2.Realizacja działalności edukacyjnej. 3.Realizacja zapisów Programu Ochrony Środowiska. 4.Realizacja zapisów Strategii Ochrony Przyrody. 5.Składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego. 6.Obieg dokumentów wewnątrz i na zewnątrz jednostki. 7. Realizacja procedur kontroli zarządczej w jednostce. 8. Realizacja i rozliczenie dotacji NFOŚ otrzymanych w 2015 roku - „ Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych” oraz „Poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej”. 9. Gospodarka kasowa w jednostce.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-9-2016

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713