Czas wygenerowania treści 2020-07-05 03:13:03


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Nadzór nad prawidłowością realizacji czynności kontrolnych w ramach działań PROW 2007-2014 i 2014-2020 realizowanych przez SW. Dokonano anonimizacji danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Osobą dokonującą wyłączenia jawności jest Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich - Jerzy Motłoch
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-6-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rozwoju
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych FE.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-5-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działający w imieniu Wojewody Śląskiego
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prowadzenie części wojewódzkiej pzgik, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków o których mowa w art.. 12, 12a, 12b oraz 40a-40f ustawy Pgik. Prawidłowość i terminowość sporządzania wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych egib, o których mowa w art. 25 ustawy Pgik
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-5-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Genralny Inspektor Kontroli Skarbowej
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w zakresie zamknięcia PROW 2007-2013 finansowanego z EFRROW
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-4-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wniosek o płatność w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 za rok 2015
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-4-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Genralny Inspektor Kontroli Skarbowej
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POPT.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykorzystanie środków dla projektu pn. " Budowa nowej śluzy wałowej w lewym wale Małej Wisły w miejscowości Goczałkowice-Zdrój w rejonie rzeki Wisły 29+720 (projekt nr 46/2012).
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach oraz przekazywania informacji o ich stwierdzaniu zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt POKL 2007-2013
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-2-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Genralny Inspektor Kontroli Skarbowej
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WSL 2014-2020 - Desygnacja.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-2-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713