Czas wygenerowania treści 2020-11-29 11:20:28


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2015 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wynagradzanie za prowadzone zajęcia i inne czynności we wszystkich formach kształcenia i doskonalenia zrealizowane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku 2015 - 2016. Realizowanie zapisu art. 39 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przyznawania nauczycielom nagród dyrektora w latach 2013 - 2015. Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IR)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Osiągnięte efekty rzeczowe na realizowanym w latach 2015-2016 zadaniu pn. „Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz kontrola prawidłowości przepływów finansowych dla przedmiotowego zadania, dotowanego w roku 2015 ze środków budżetu województwa.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Obiekt hotelarski CZAJKA, Wisła.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: ArchiDoc S.A. w Chorzowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, prowadzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce z siedzibą w Katowicach przy ul. Podgórnej 4
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Organizacja imprezy odbywającej się w ramach festiwalu pn. Industriada - Święto Szlaku Zabytków Techniki w dniu 13 czerwca 2015 w hali byłej elektrowni Huty Królewskiej w Chorzowie.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: PTTK Oddział Międzyuczelniany w Katowicach, ul. Warszawska 6
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola zakresie zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów szkoleń.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. z o.o., miejsce wykonywania działalności Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, prowadzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego Protokół z kontroli z dnia 10.02.2017 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.04.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Składnica Akt Sp. z o.o., miejsce wykonywania działalności Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, prowadzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego Protokół z kontroli z dnia 10.02.2017 Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.04.2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zakład Archiwalny Składnica Sp. z.o.o, miejsce wykonywania działalności Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, prowadzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego Protokół z dnia 10.02.2017 r. Wystąpienie pokontrolne z 24.04.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713