Czas wygenerowania treści 2020-07-09 00:01:05


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej, Wisła
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2015. Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.11.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2013 roku na roboty budowlane w ramach realizacji zadania: „Przebudowa sanitariatów wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 2, 40-340 Katowice ”.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-9-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1. Gospodarka finansowa za lata 2015-2015. 2. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2014/2015. 3. Udostępnianie informacji publicznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, Orzesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2013 roku na roboty budowlane w ramach realizacji zadania: „Adaptacja pawilonu A pod potrzeby zakładu rehabilitacji leczniczej, świetlicy, biblioteki oraz pomieszczeń socjalno-biurowych Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ”.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-9-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-9-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IR)
Podmiot kontrolowany: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny, Koszęcin
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola prawidłowości zwrotu odzyskanego z US w roku 2014 podatku VAT dla zadania pn; Rewitalizacja-Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Centrum Edukacji Regionalnej- II i III etap , nadzorowanego przez Wydział IR oraz kontrola przepływów finansowych w ramach dotacji w/w zadania z budżetu województwa
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-9-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2015 Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.11.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-9-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2015 Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.12.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-9-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu, Jaworze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2014-2015 Protokół z kontroli podpisano w dniu 23.09.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-9-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce - Zdroju sp. z o. o., Rabka - Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2015 Protokół z kontroli podpisano w dniu 31.08.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-8-2015
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713