Czas wygenerowania treści 2020-07-11 19:11:43


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Czynności w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POKL
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-2-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów - Departament Ochrony Interesów UE
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt follow-up bezpieczeństwa infomatycznego LSI dla RPOWS.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-2-2015
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wydawanie uprawnień przewozowych w Krajowym Transporcie Drogowym.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-2-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykonanie budżetu państwa w 2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-1-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie sprawidłowości wykorzystana środków finansowych RPO WSL 2007-2013 w ramach projektu Województwo Śląskie - tu się inwestuje, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.01.02-00-023/11-00.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-1-2015
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713