Czas wygenerowania treści 2021-04-14 12:50:30


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie wykorzystania dotacji udzielonej na niżej wymienione zadania remontowe realizowane w 2013 r.:  remont obiektów Muzeum,  wyposażenie budynku wielofunkcyjnego,  zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej,  zakup i instalacja systemu kasowego wraz z przystosowaniem budynku kasy,  remont i wyposażenie karczmy
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Wiktoria Piekary Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel**(dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: PROF-MED Przychodnia Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca rybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa waruników, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2014
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży Alderan M.Pełczyński w Mikołowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora - pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Pensjonat Źródełko w Ustroniu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii pensjonat*(jedna gwiazdka)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Pracownia Psychologiczna "Akson" Kamilla Kamińska-Kulej w Częstochowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca rybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa waruników, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 plt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-11-2014
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Jastrzębskie Towarzystwo Gospodarcze Antracyt
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora - pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Orzeł Biały w Szczyrku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel**(dwie gwiazdki)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 24 listopada 2014r. przeprowadzona została w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu kontrola problemowa (planowa). Kontrolę przeprowadził pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kontrola problemowa (planowa) Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2013/2014, rok budżetowy 2013 Zakres tematyczny kontroli: I. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014. II. Kontrola finansowo-księgowa – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2013
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713