Czas wygenerowania treści 2021-03-04 01:02:35


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny ,,Pałac Kamieniec'' Sp. z o.o., Kamieniec-Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Monopol w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ** **( cztery gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, Lubliniec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
realizacja uchwały Sejmiku Województwa w sprawie połaczenia ZWPS i WZOZMDiM w Katowicach w zakresie przejęcia majątku ruchomego
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Imperium w Pszczynie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel **** ( cztery gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Drobisz-Tour w Hecznarowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Prywatna Szkoła Policealna w Bielsku-Białej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów szkoleń oraz przestrzegania warunków szkolenia określonych ustawą o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Koniczynka w Pawłowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ** ( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-11-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Extra Urlop w Sosnowcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-11-2010
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713