Czas wygenerowania treści 2021-01-16 09:38:10


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego, Zawiercie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r., w tym 5% wydatków oraz bieżąca , w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: rok 2008 – w przedmiocie ZFŚS; oraz 1.01.2009 do 31.08.2009 - Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; - Wyjaśnienie zarzutów Skargi na Dyrektora Zespołu Szkół (etyka; przepisy oświatowe; prawo pracy).
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przeprowadzona za okres roku 2008 i 2009, w przypadku wydatków rzeczowych za okresy: styczeń – grudzień 2008 r. oraz styczeń – sierpień 2009 r.: - przestrzeganie procedur dotyczących powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze, w tym prawidłowości przydzielania zniżek godzin zajęć i zasadności przydzielania godzin ponadwymiarowych, - prawidłowość stosowania trybu art. 231 Kodeksu pracy, - wydatki rzeczowe 2008–2009, - prawidłowość prowadzenia książki obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, bhp (ze szczególnym uwzględnianiem stanu technicznego budynków po feriach (ferie zimowe, letnie), wydatkowanie środków finansowych zgodnie z upoważnieniem z uwzględnieniem treści posiadanego pełnomocnictwa ogólnego na prace remontowe, zakupy inwestycyjne, - stosowanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz. 361).
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: · procedura obiegu dokumentów (ze szczególnym uwzględnieniem pism i wniosków wpływających od pracowników) przyznawanie nagród dyrektora kierowanie nauczycieli i pracowników administracji na różnorodne formy doskonalenia zawodowego posiadanie polityki antymobbingowej
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej , Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wykonanie wybranych wskaźników kosztów w 2008 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Filmowa SILESIA FILM, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola problemowa w zakresie spraw organizacyjnych instytucji
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielski Kolegium Języków Obcych w Bielsku - Białej , Bielsko - Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r. oraz bieżąca, w tym 5% wydatków za lata 2008-2009.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008-2009r. , w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 12.10.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.12.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 7.04.2010r. w zakresie: 1. Zawieranie z Dyr. Kolegium umów zlecenia.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r., w tym 5% wydatków, gospodarka bieżąca, w tym 5% wydatków oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2006-2007. Protokół z kontroli z dnia 21.10.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 18.11.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 3.02.2010r. w zakresie: rachunkowości, w tym inwentaryzacji.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r. oraz bieżąca, w tym 5% wydatków za lata 2008-2009. Protokół z kontroli z dnia 7.09.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.10.2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-8-2009
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713