Czas wygenerowania treści 2020-09-25 03:58:34


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola projektu "Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007 - 2013 poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego".
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-6-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola projektu "Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego".
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-6-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Ochrona i udostępnianie zasobów muzealnych w Polsce.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-6-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych z EFRR dla projektu pomocy technicznej "Praca pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu w 2007 roku", realizowanego w ramach Priorytetu 3 - Pomoc techniczna Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-6-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Organizacja i obsługa procesu oceny projektów realizowanych w ramach ZPORR w województwie śląskim.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-5-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w latach 2005 - 2006.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-4-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się wdrażaniem ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-4-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola projektu 701200-219.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-3-2008
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Działania informacyjne i promocyjne dotyczące ZPORR w woj. Śląskim (701200-365). Kontrola realizacji projektu.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-3-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Egzekwowanie przez urzędy marszałkowskie opłat za korzystanie ze środowiska przez fermy zwierząt gospodarskich.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-3-2008
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713