Czas wygenerowania treści 2021-04-18 11:34:52


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003r. - 9 miesięcy 2004r., 5% wydatków w okresie 2001 - 2004r. w Medycznym Studium Zawodowym w Czeladzi.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-10-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie: 1.Organizacja i funkcjonowanie placówki 2. Ochrona warunków pracy.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-10-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003 - I półrocze 2004r., 5% wydatków 2001 - I półrocze 2004r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-9-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa: 1. Warunki kadrowe. 2. Dyscyplina pracy.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Śląski Związek Hokeja na Lodzie w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-9-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003 - I półrocze 2004r., realizacja zamówień publicznych, realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych: 2003 - I półrocze 2004r., 5% wydatków 2001 - 09.08.2004r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-9-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Klub Sportowy AZS Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-9-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-9-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarowanie składnikami majątku ruchomego; procedura przejęcia mienia z Katowickiego BGiTR w Katowicach
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-9-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach, Gorzyce
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003r. - I półrocze 2004r., 5% wydatków 2001- I półrocze 2004r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-9-2004
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713