Czas wygenerowania treści 2020-07-04 13:02:17

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2015
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1842/OS/2015 z dnia 16.10.2015 r. w sprawie zmiany decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji odlewania elementów magnezowych metodą wtryskową zimno-komorową w elektrycznych piecach topialnych (7 linii) wraz z instalacją pomocniczą do obróbki powierzchniowej odlewów zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia 84 w Bielsku-Białej, prowadzonej przez SHILOH INDUSTRIES Sp. z o.o.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1868/OS/2015 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie udzielenia Kebe Poland Sp. z o.o. w Częstochowie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji pianki poliuretanowej PUR o wydajności 240 Mg/rok, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 125/141.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonała, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Sylwia Golonka- pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.

Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1800/OS/2015 z dnia 14.10.2015 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2014 roku, Nr 985/OS/2014, zmienioną decyzją Nr 2509/OS/2014, z dnia 4 grudnia 2014 r., na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Tychach przy ul. Serdecznej 100, eksploatowanej obecnie przez Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1719/OS/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1091/OS/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. znak CZ.OS.PZ.7222.40.2013 udzielającej Fortum Zabrze S.A. (regon 271990231) z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 416 pozwolenia zintegrowanego dla dwóch instalacji IPPC energetycznego spalania paliw w Elektrociepowniach I i II, zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Wolności 416 (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2649/OS/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1740/OS/2015 z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2006 r. znak ŚR-III 6618/PZ/99/9/06 (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 listopada 2009r. nr 3692/OS/2008, z dnia 31 maja 2010r. nr 2068/OS//2010, z dnia 27 grudnia 2010r. nr 5567/OS/2010. z dnia 9 listopada 20lir. nr 3298/OS/2011, z dnia 4 grudnia 2014 r. nr 2695/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki stali lub stopów żelaza przez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali na godzinę oraz dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanych w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 1.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1633/OS/2015 z dnia 15.09.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. nr ŚR-II-6618/14/06/9/07 (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2641/OS/2008 z dnia 22 paĽdziernika 2008r„ decyzją nr 176/OS/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., nr518/OS/2011 z dnia 22 lutego 2011r„ nr 2943/OS/2011 z dnia 30 września 2011 r., nr 2700/OS/2012 z dnia 26 września 2012r.. nr 648/OS/2014 z dnia 20 marca 2014r., nr 2701/OS/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki metali poprzez nakładanie powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony na godzinę stali surowej linia ocynkowania A1 oraz dla dwóch instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton na rok - linia powlekania A2 i A8 zlokalizowanych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Świętochłowicach przy ul. Metalowców 5.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1646/OS/2015 z dnia 11.9.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 paĽdziernika 2007r., znak: ŚR-III- 6618/PZ/l 56/8/07 (zmienioną decyzjami Marszalka Województwa Śląskiego: nr 2401/OS/2009 z dnia 21 lipca 2009r., nr 4140/OS/2010 z dnia 30 września 2010r., nr 3012/OS/2011 z dnia 10 paĽdziernika 201 lr. i nr 3812/OS/2012 z dnia 23 grudnia 2012r.) udzielającej PLASTAL Sp. z o.o. w Gliwicach (obecnie Plastic Omnium Auto Sp. z o.o.) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji lakierni zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Leonarda da Vinci 10.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1489/OS/2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-II1/6618/PZ/88/14/05/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 1715/OS/2008 z dnia 8.07.2008 r., nr 2552/OS/2009 z dnia 31.07.2009 r.. nr 4082/OS/2010 z dnia 28.09.2010 r., nr 3839/OS/2011 z dnia 28.12.2011 r.. nr 205/OS/2013 z dnia 21.01.2013 r.. nr 1254/08/2014 z dnia 30.06.2014 r. oraz nr 2636/OS/2014 z dnia 4.12.2014 r.) udzielającej EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (siedziba w Warszawie ul. Złota 59 NIP: 6420000642 Regon: 273204260 ) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1448/OS/2015 z dnia 24.08.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR.II1/6618/PZ/54/12/04/06 z dnia 25 maja 2006 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego spółce TAM EH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102 (Regon: 243631583, NIP 6292469987) dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy al. Józefa Piłsudskiego 92 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 908/0S/2009 z dnia 25 marca 2009 roku, nr 2547/OS/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku, nr 3653/OS/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r., nr 1293/OS./2014 z dnia 30 czerwca 2014r., nr 2122/OS/14 z dnia 27 paĽdziernika 2014r., nr 2229/OS/2014 z dnia 5 listopada 2014r., oraz decyzją nr 585/OS/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r.).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1427/OS/2015 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3208/OS/2012 z 19 listopada 2012r. (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego 2523/OS/2014 z 28.11.2014 r.) udzielającej Elektrociepłowni Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o. (obecnie CEZ Chorzów S.A. - NIP: 6270013435, REG()N:27I071790) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej -Curie 30.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713