Czas wygenerowania treści 2020-01-20 15:43:00

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2014
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2650/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia na wniosek prowadzącego instalację IPPC, pozwolenia zintegrowanego udzielonego firmie działającej pod nazwą: Elżbieta i Leszek Tajer ul. Młyńska 31, Siemonia (Regon: 271100674-00025), decyzją Marszalka Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2008 r. Nr 3135/OS/2008, dla instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w Wojkowicach Kościelnych gm. Siewierz.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2651/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/PZ/30/14/05 z dnia 27 lipca 2005 r. (zmienioną decyzjami Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/PZ/30/21/07 z dnia 11 lipca 2007 r. oraz ŚR-III-6618/PZ/30/24/07 z dnia 22 paĽdziernika 2007 r. oraz decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1778/OS/2012 z 3 lipca 2012r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji masy włóknistej, papieru i tektury zlokalizowanej w Tychach przy ul. Katowickiej 182.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2652/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 815/OS/2008 z dnia 9 kwietnia 2008r., udzielającej „AGRO-DUDA” Sp. z o.o. Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin (REGON: 411520891) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji fermy trzody chlewnej o maksymalnej obsadzie 5500 stanowisk dla macior, zlokalizowanej we Włodowicach.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2653/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszalka Województwa Śląskiego nr 3148/OS/2009 z dnia 28 września 2009r., udzielającej „AGRO-DUDA” Sp. z o.o. Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin (REGON: 411520891) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do świń w ilości więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg na Fermie trzody chlewnej firmy Agro Duda Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego w Krzepicach.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2656/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszalka Województwa Śląskiego nr 1587/OS/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. (zmienioną decyzją Marszalka Województwa Śląskiego: nr 2662/OS/2013 z 16 grudnia 2013r.), udzielającą Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw w kotle parowym z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym zlokalizowanej przy ul. Rejtana 37/39 w Częstochowie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2714/OS/2014 z dnia 4.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III-6618/PZ/I51/18/7 z dnia 14 czerwca 2007 r., (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 1985/OS/2008 z 25 lipca 2008r., nr 245/OS/2010 z 25 stycznia2010r., nr 2229/OS/2010 z dnia 10 czerwca 2010r., nr 3302/OS/2010 z dnia 6 sierpnia 2010r., nr 1985/OS/2011 z dnia 6 lipca 2011r., nr 793/OS2012 z dnia 5 kwietnia 2012r., nr 3180/OS/2012 z dnia 16 listopada 2012r. i nr 1458/OS/2014 z dnia 30 lipca 2014r.) udzielającą Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej pozwolenia zintegrowanego.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2725/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego o znaku: ŚR-III-6618/PZ/61/13/07 z 4 kwietnia 2007r., (zmienioną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2007 o znaku: ŚR-1II-6618/PZ/61/22/07 oraz decyzjami: Marszalka Województwa Śląskiego z dnia 30 lipca 2009r., nr 2482/OS/2009, z dnia 14 lutego 201 lr., nr 390/OS/2011 oraz z dnia 18 stycznia 2013r., nr 190/OS/2013) udzielającą „Air Products Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Siewierzu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej - wytwarzania i konfekcjonowania acetylenu oraz pozwolenia dla instalacji zgazowania ciekłego tlenu, argony, azotu i dwutlenku węgla wraz z ich konfekcjonowaniem.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2751/OS/2014 z dnia 4.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-II-6618/33/06/11/07 z dnia 25 paĽdziernika 2007 r. (zmienioną decyzjami: Wojewody Śląskiego znak: ŚR-II-6618/33/06/18/07 z dnia 31 grudnia 2007r., Marszałka Województwa Śląskiego nr 2286/OS/10 z 10 czerwca 2010r., 4808/OS/10 z 16 listopada 2010r., nr 1942/OS/2012 z 30 maja 2012r. i nr 1025/OS/2013 z 7 maja 2013r.) udzielającą Przedsiębiorstwu Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gliwicach przy ul. Rybnickiej”.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2753/OS/2014 z dnia 4.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1588/OS/2014 nr sprawy: OS. PZ.7222.48.2014; nr pisma: OS-PZ.KW- 00459/14 z dnia 31 lipca 2014r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „III kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rybniku przy ul. Oskara Kolberga 67”.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2766/OS/2014 z dnia 4.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 6 grudnia 2006 r., znak: ŚR-III-6618/PZ/92/15/06, udzielającą Firmie „Chów drobiu” Krystyna Tomża w Pszczynie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w Pruchnej przy ul. Spółdzielczej 32.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska. 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713