Czas wygenerowania treści 2021-01-23 09:52:54

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Imielin” realizowanego w ramach zadania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia oraz przyłączy gazu do budynków mieszkalnych w miejscowości Imielin ul. Drzymały” na działkach gruntu: dz. nr 171/71, 173/71, 169/62, 160/73 obręb Gać, dz. nr 264/78 obręb Imielin, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa nasypu kolejowego i niwelacja torowiska w Chudowie” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa istniejącego przepustu w km 3+570 potoku Ornontowickiego i km 3+347 torów kolejowych przebudowa istniejącego potoku Ornontowickiego na odcinku około 137 m na km 3+661 do 3+524 i likwidacja betonowego progu wodnego w km 3+543, wraz z niwelacją torowiska i rozbudową nasypu kolejowego” na działce gruntu dz. nr 40/1, k.m, 2,9-3,6, k.m. 3,4-4,1, obręb Chudów, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Przebudowy kontenerowych stacji transformatorowych SN 20 kV PTO o numerach 1, 2, 3, 4, 5 wraz z wyniesieniem układów zasilania elektrycznego ogrzewania rozjazdów (eor), w Tarnowskich Górach”, projektowanej na działkach gruntu nr 3218/92; 3227/88, k.m. 1, obręb Lasowice oraz dz. nr 5581/31 i 1195/2, k.m. 1 obręb Tarnowskie Góry, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia” realizowanej w ramach zadania: „Przebudowa sieci gazowej ś/c Dąbrowa Górnicza-Będzin, ulice: Siemońska-Wiejska” projektowanej na działkach gruntu: 136/1, k.m. 14, obręb Będzin i 1/26, k.m. 52, obręb Dąbrowa Górnicza, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
postanowienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla siedmiu budynków jednorodzinnych dwusegmentowych w zabudowie bliĽniaczej (14 lokali mieszkalnych) na działkach nr 1421/7, 2165/7, 2069/7 (km. 1 obręb Zarzecze) przy ul. Pstrągowej w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10,10a i ust. 5 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Budowa hali namiotowej na cele magazynowe w Sławkowie, Dębowa Góra 29”, projektowanej na działce gruntu: dz. nr 5092, obręb 240108_1.0001 Sławków, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa stacji transformatorowej, linii kablowej SN oraz linii kablowej nN na działkach o ozn. geod. 1034/5, 1035/5, 1030/5, 1033/5, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich 450 w Bytomiu”

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)
uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście- etap II

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713