Czas wygenerowania treści 2021-07-30 01:59:19

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na likwidację urządzenia wodnego ujmującego wodę do koryta cieku Bajerka z rzeki Małej Wisły, zlokalizowanego w miejscowości Pogórze (gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie).
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do rzeki Białej w km 2+720 i 2+460.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pana Dariusza Lackosz z MGGP S.A. w Krakowie, działającego z pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza, km 14+000 – 20+500”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pana Jacka Różyckiego z EcoCare z Włocławka, działającego z pełnomocnictwa BIOAGRA OIL S.A. z siedzibą w Tychach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych KOMAGRA Sp. z o.o. w Tychach ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu BIOAGRA OIL S.A przy ul. Przemysłowej 64 w Tychach.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Przedsiębiorstwa TUREX Janusz Turczyn w Sosnowcu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Sosnowieckich Wodociągów S.A. w Sosnowcu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanych przy ul. Kombajnistów 6 w Sosnowcu.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek zakładu Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 3830/OS/2010 z 9 września 2010 r. o znaku Cz.OS.RR.76370/18/10 (dotyczy ujęcia wód podziemnych „Olsztyn”).
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Firmy Handlowo-Usługowej ,,WANDZEL’’ s.c. w Żywcu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w Żywcu przy ul. Fabrycznej 4 do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku firmy DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni Zakład Nasienno-Rolny Modzurów w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu o średnicy 315 mm, zlokalizowanego na działce nr ewid. 21/4 Obręb 0005 Krowiarki, - wprowadzanie projektowanym wylotem wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia części Zakładu Rolnego Krowiarki, zlokalizowanego przy ul. Kasztanowej.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713