Czas wygenerowania treści 2020-04-06 00:56:44

Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia przez uprawnionego do rybactwa racjonalnej gospodarki rybackiej.
Udzielanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym.
Ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych dla ryb
Ustanawianie obrębów hodowalnych dla ryb
Znoszenie obrębów hodowlanych dla ryb
Zwalnianie użytkowników z prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
Procedura urzędowa 19 stycznia 2010 r. Uzyskanie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.
Szczegółowy tryb postępowania dla zadań objętych Programem WID

zadania na drogach wojewódzkich Województwa Śląskiego, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego współfinansowane w 2010 r. przez jednostki samorządu terytorialnego
Wniosek gminy o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713