Czas wygenerowania treści 2020-07-12 12:18:56

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 14 listopada 2016
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 8:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Ocena możliwości budowy chodnika przy skoczni narciarskiej Wisła Malinka.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-11-2016 12:01:54
Ostatnia aktualizacja: 04-11-2016 12:04:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 14 listopada 2016
Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Analiza skarg na Marszałka i Zarząd Województwa Śląskiego.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji..
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-11-2016 09:53:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 października 2016
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego


Środa o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Przedstawienie wyników ankietyzacji podmiotów zgłaszających chęć realizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów – Wydział Ochrony Środowiska.
 3. Przedstawienie informacji o realizowanych bądź planowanych inwestycjach termicznego przekształcania odpadów (m. in. stan realizacji, finansowanie) – Przedstawiciele podmiotów ankietyzowanych.
 4. Sprawy różne.

Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-10-2016 11:29:49
Ostatnia aktualizacja: 12-10-2016 11:30:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 19 października 2016
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego


Środa o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Przedstawienie wyników ankietyzacji podmiotów zgłaszających chęć realizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów – Wydział Ochrony Środowiska.
 3. Przedstawienie informacji o realizowanych bądź planowanych inwestycjach termicznego przekształcania odpadów (m. in. stan realizacji, finansowanie) – Przedstawiciele podmiotów ankietyzowanych.
 4. Sprawy różne.

Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-10-2016 11:28:38
Ostatnia aktualizacja: 12-10-2016 11:30:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 19 października 2016
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Polityka samorządu województwa w obszarze gospodarki wodnej:
  - informacja o realizacji zadań Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach,
  - analiza wpływu zmian w prawie wodnym na produkcję rolną i stawową.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46


Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-10-2016 11:07:17
Ostatnia aktualizacja: 12-10-2016 11:22:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 17 października 2016
Komisja Statutowo-Regulaminowa

Poniedziałek o godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr V/12/19/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach (druk V/469).
 3. Sprawy różne.

Sala Sejmu Śląskiego, budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-10-2016 14:23:06
Ostatnia aktualizacja: 07-10-2016 14:26:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 17 października 2016
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek o godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 29.08.2016 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 19.09.2016 r.
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Blachownia (druk V/465).
 5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Poręba (druk V/466).
 6. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-10-2016 14:22:55
Ostatnia aktualizacja: 07-10-2016 14:24:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 17 października 2016
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie zmiany uchwały nr V/21/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Sejmu Śląskiego, budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-10-2016 13:58:17
Ostatnia aktualizacja: 14-10-2016 14:00:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 14 października 2016
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku (druki V/330 oraz V/472).
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-10-2016 11:41:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 października 2016
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie informacji dotyczącej działalności spółki Koleje Śląskie.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 4. Przyjęcie protokołów nr 12,13,15, 18.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-10-2016 11:39:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713