Czas wygenerowania treści 2021-01-24 09:40:26

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 29 września 2014
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek o godz. 9:45 /przed sesją Sejmiku Województwa Śląskiego/


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Międzybrodzie Bialskie.
 3. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Bielsko – Biała Komorowice.
 4. Wyznaczenie Aglomeracji Jastrzębie Zdrój.
 5. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Łazy.
 6. Wyznaczenie Aglomeracji Koniecpol.
 7. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Lyski.
 8. Wyznaczenie Aglomeracji Dankowice.
 9. Wyznaczenie Aglomeracji Strumień.
 10. Wyznaczenie Aglomeracji Pilica.
 11. Sprawy różne.

Sala 390 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-09-2014 12:48:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 września 2014
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Poniedziałek o godz. 9:45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 270 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-09-2014 11:09:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 września 2014
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek o godz. 9:45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Marmurowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-09-2014 13:54:54
Ostatnia aktualizacja: 23-09-2014 10:39:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 25 września 2014
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa /277/ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-09-2014 13:53:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 25 września 2014
Komisja Rewizyjna

Czwartek o godz. 10:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2014 roku wraz z załącznikami.
 3. Analiza skarg na Marszałka Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa /277/ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-09-2014 13:45:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 25 września 2014
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 16:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Omówienie materiałów dotyczących nowelizacji ustawy o transporcie publicznym.
 4. Sprawy różne.

Sali 221 w budynku przy ul. Reymonta 24.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-09-2014 10:37:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 24 września 2014
Komisja Statutowo – Regulaminowa

Środa godz. 14.30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Omówienie propozycji zmian w Statucie Województwa Śląskiego
 3. Sprawy różne.

Sala 221 w budynku Invest7 przy ul. Reymonta 24 w Katowicach.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-09-2014 14:29:48
Ostatnia aktualizacja: 15-09-2014 14:30:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 17 września 2014
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Perspektywy rozwoju Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
  w Województwie Śląskim.
 3. Sprawy różne.

Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-08-2014 07:38:47
Ostatnia aktualizacja: 15-09-2014 09:05:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 17 września 2014
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Środa o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Perspektywy rozwoju Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
  w Województwie Śląskim.
 3. Sprawy różne.

Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-08-2014 07:39:18
Ostatnia aktualizacja: 15-09-2014 09:05:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 3 września 2014
doraźna Komisja ds. Organizacji Pozarządowych

Środa o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie projektu Programu Współpracy Województwa Śląskiego a organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
 3. Zaopiniowanie sprawozdanie z prac Komisji za okres do 31.12.2013 r.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-08-2014 12:47:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713