Czas wygenerowania treści 2020-10-02 01:32:21

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 10 listopada 2011
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, godz. 16:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Informacja na temat bieżącej działalności oraz przyszłych planów działania Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-11-2011 10:17:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 listopada 2011
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek, godz. 9:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Wolne wnioski.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-10-2011 09:50:52
Ostatnia aktualizacja: 03-11-2011 09:47:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 9 listopada 2011
Komisja Statutowo – Regulaminowa

Środa, godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. zaopiniowanie projektu uchwały własnej Nr III/17/16/2007 z dnia 28.11.2007r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Śląskiej w Katowicach (Druk IV/202),
  2. wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NP./LL/0911/360/11 z dnia 17 października 2011 roku w sprawie stwierdzające nieważność uchwały nr IV/13/9/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach (Druk IV/210),
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-11-2011 10:17:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 listopada 2011
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek, godz. 13:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Założenia do Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.
 3. Opiniowanie Projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy różne i wniesione.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-10-2011 12:32:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 października 2011
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, godz. 16:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Informacja na temat bieżącego stanu remontów dróg wojewódzkich.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-10-2011 14:03:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 października 2011
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sytuacja na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-10-2011 11:13:35
Ostatnia aktualizacja: 03-10-2011 11:17:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 13 października 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-10-2011 11:12:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 października 2011
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek, godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie w ramach konsultacji społecznych Projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-10-2011 09:39:20
Ostatnia aktualizacja: 12-10-2011 09:56:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 10 października 2011
Komisja Rewizyjna

Poniedziałek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Analiza skargi na Marszałka Województwa Śląskiego.
 3. Przyjęcie protokołu z kontroli Funduszu Górnośląskiego S.A.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-10-2011 12:42:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 6 października 2011
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 na etapie konsultacji społecznych.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-09-2011 09:52:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713