Czas wygenerowania treści 2021-01-24 10:53:13

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 21 września 2010
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 21 września 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2010 r.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-09-2010 10:20:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 września 2010
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Poniedziałek, 20 września 2010

godz. 15:30

Posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały - zmiany statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-09-2010 14:03:12
Ostatnia aktualizacja: 17-09-2010 14:04:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 20 września 2010
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 20 września 2010 r.

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przedstawienie stanu przygotowań do przekształceń Kolegiów dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-09-2010 12:01:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 września 2010
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 20 września 2010

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-09-2010 12:30:08
Ostatnia aktualizacja: 17-09-2010 12:00:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 20 września 2010
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 20 września 2010

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
  1. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego(druk III/961),
  2. wyrażenie zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w obrębie Górki Wielkie oraz określenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielania bonifikaty od ceny tej nieruchomości, (druk III/964).
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawy bieżące.

 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-09-2010 10:27:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 września 2010
Komisja Rewizyjna

Wtorek, 7 września 2010 r.

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza skargi na Marszałka Województwa Śląskiego.
 3. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-09-2010 12:00:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 24 sierpnia 2010
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek, 24 sierpnia 2010 r.

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-08-2010 14:48:00
Ostatnia aktualizacja: 20-08-2010 14:37:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 24 sierpnia 2010
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 24 sierpnia 2010 r.

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-08-2010 09:48:08
Ostatnia aktualizacja: 19-08-2010 09:48:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 23 sierpnia 2010
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 23 sierpnia 2010

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 277 (klub radnych LiD), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-08-2010 15:21:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 sierpnia 2010
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 23 sierpnia 2010 r.

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-08-2010 10:38:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713