Czas wygenerowania treści 2021-01-24 10:57:40

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 21 października 2008
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wtorek, 21 października 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Prezentacja oraz omówienie najbliższych planów działalności Śląskiej Organizacji Turystycznej – przedstawia Pani Agnieszka Sikorska, Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 -2008, polegającą na obniżeniu zobowiązań Stron dla współfinansowania w roku 2008 projektów realizowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
 4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji .
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Gabinet Przewodniczącego Sejmiku, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-10-2008 12:01:11
Ostatnia aktualizacja: 15-10-2008 12:05:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 21 października 2008
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 21 października 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Prezentacja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (kierunki działania).
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Opiniowanie projektu przejęcia przez Województwo Śląskie zadania Miasta Chorzów w postaci prowadzenia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-10-2008 09:20:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 października 2008
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 20 października 2008Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Prezentacja Strategii Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego oraz dyskusja na temat dalszego rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

O godz. 13.15 wyjazd Komisji sprzed gmachu Urzędu Marszałkowskiego na Lotnisko „Pyrzowice” – Międzynarodowy Port Lotniczy w Katowicach (planowane rozpoczęcie obrad Komisji o godz. 14.00).

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-10-2008 09:19:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 października 2008
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Piątek, 17 października 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa śląskiego:
  1. informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa śląskiego – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach,
  2. informacja o działalności Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i podległych prokuratur okręgowych oraz rejonowych – Prokurator Apelacyjny w Katowicach,
  3. informacja o działaniach Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa śląskiego – Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-10-2008 10:43:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 października 2008
Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

Poniedziałek, 13 października 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Założenia do programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
 4. Stanowisko przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie założeń do programu.
 5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-10-2008 10:43:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 30 września 2008
Doraźna Komisja ds. Monitorowania Przygotowań Województwa Śląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

Wtorek, 30 września 2008

godz. 16:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Monitorowania Przygotowań Województwa Śląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przygotowania komunikacji tramwajowej i autobusowej pod kątem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO – przedstawia Prezydent Miasta Katowice, Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Piotr Uszok.
 2. Bieżące przygotowania infrastruktury stadionowo-hotelowej do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 – przedstawia Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Grażyna Kamińska oraz Dyrektor Biura ds. Przygotowania EURO 2012 w Województwie Śląskim Marcin Stolarz.
 3. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-09-2008 13:01:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 września 2008
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 23 września 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Spotkanie z Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Województwa Śląskiego zobowiązania na lata 2010-2012 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji projektu pn. „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych” – zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w druku III/450.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Analiza wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2008 roku.
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-09-2008 13:00:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 września 2008
Komisja Rewizyjna

Wtorek, 23 września 2008

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie zespołów kontrolnych.
 3. Analiza wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2008 roku.
 4. Rozpatrzenie skarg na Zarząd Województwa Śląskiego.
 5. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-09-2008 13:00:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 22 września 2008
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 22 września 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację remontu drogi powiatowej 1106 S /Szczekociny- Bógdoł/ (druk III/449),
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr S4119 w Pszczynie (druk III/452),
  3. upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2010-2012 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji projektu „ Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.” (druk III/450),
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-09-2008 13:14:57
Ostatnia aktualizacja: 18-09-2008 13:16:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 22 września 2008
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 22 września 2008Posiedzenie wyjazdowe Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wizytacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w sprawie prowadzonej inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Medyczno-Administracyjnego: Przychodni, Oddziału Transplantacji Płuc, Serca, Niewydolności Krążeniowo-Oddechowej oraz części administracyjnej dla potrzeb Śląskiego Centrum Chorób Serca”.
 3. Wizytacja Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji odbędzie się na terenie szpitali w Zabrzu:

 1. Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu , ul. Szpitalna 2 (godz. 12:00),
 2. Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 10 (godz. 15:00).
Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-09-2008 12:55:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713