Czas wygenerowania treści 2020-01-20 15:11:13

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 3 września 2007
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej

3 września (poniedziałek) 2007 r.
godz, 18:00

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia,
  2. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia w sprawie powołania dwóch odrębnych Komisji stałych- Komisji Zdrowia i Komisji Polityki społecznej,
  3. Wolne głosy i wnioski,
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 279, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 03-09-2007 12:20:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 sierpnia 2007
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Propozycje tematów posiedzeń Komisji do końca 2007 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-08-2007 17:42:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
Posiedzenie komisji z dnia 28 sierpnia 2007
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne w zakresie obiektów sportowych.
2. Informacja nt. aktualnego stanu przygotowań do EURO 2012 -wspólne posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Komisji ds. Monitorowania Przygotowań Województwa Śląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-08-2007 17:40:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
Posiedzenie komisji z dnia 28 sierpnia 2007
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Proponowany porządek posiedzenia:
1 Przyjęcie porządku posiedzenia.
2 Zaopiniowanie „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej”.
3 Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
4 Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-08-2007 17:39:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
Posiedzenie komisji z dnia 27 sierpnia 2007
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Informacja dotycząca wizyt zagranicznych ( wizyta przedstawicieli Landtagu Północnej Nadrenii Westfalii).
3. Informacja dotycząca konkursów dla gmin i organizacji pozarządowych.
4. Omówienie szczególnych preferencji współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego z następującymi regionami; Północna Nadrenia Westfalia, Nord Pas de Calais, Walia, Kraj Związkowy Styria, Obwód Doniecki, Kraj Morawski-Śląski, Kraj Żyliński, Chińska Republika Ludowa Prowincja Liaoning w kontekście zadań Komisji Mieszanych.
5. Omówienie działania Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli; podsumowanie wyjazdu studyjnego, propozycje do planu pracy oraz propozycje organizacyjne.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-08-2007 17:38:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
Posiedzenie komisji z dnia 27 sierpnia 2007
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Informacja dotycząca wizyt zagranicznych ( wizyta przedstawicieli Landtagu Północnej Nadrenii Westfalii).
3. Informacja dotycząca konkursów dla gmin i organizacji pozarządowych.
4. Omówienie szczególnych preferencji współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego z następującymi regionami; Północna Nadrenia Westfalia, Nord Pas de Calais, Walia, Kraj Związkowy Styria, Obwód Doniecki, Kraj Morawski-Śląski, Kraj Żyliński, Chińska Republika Ludowa Prowincja Liaoning w kontekście zadań Komisji Mieszanych.
5. Omówienie działania Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli; podsumowanie wyjazdu studyjnego, propozycje do planu pracy oraz propozycje organizacyjne.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-08-2007 15:39:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
Posiedzenie komisji z dnia 24 sierpnia 2007
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

godz. 11:00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sytuacja Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. Dr A. Szebesty w Rabce – Zdroju.
3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Dr A. Szebesty w Rabce – Zdroju., ul. Dietla 5.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-08-2007 14:52:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
Posiedzenie komisji z dnia 24 sierpnia 2007
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Przyjęcie protokołu z 11-go posiedzenia Komisji,
4. Sprawy bieżące,
5. Zamknięcie posiedzenia.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-08-2007 12:22:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
Posiedzenie komisji z dnia 23 sierpnia 2007
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-08-2007 14:51:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
Posiedzenie komisji z dnia 21 sierpnia 2007
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-08-2007 14:50:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713