Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:08:45

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 28 sierpnia 2006
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Poniedziałek, 28 sierpnia 2006

godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.
 4. Przyjęcie protokołów.
 5. Sprawy różne.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 23-08-2006 09:42:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 24 sierpnia 2006
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, 24 sierpnia 2006

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zawiązania nowego podmiotu poprzez połączenie Funduszu Górnośląskiego S.A. z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w drodze przeniesienia majątku obu Spółek na nowo utworzoną jednostkę, która przyjęłaby nazwę Śląskiej Agencji Rozwoju (druk II/1062).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie objęcia przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach w zamian za wniesiony wkład pieniężny (druk II/1063).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie objęcia przez Województwo Śląskie 500.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka w Chorzowie za kwotę 5.000.000 zł (druk II/1064).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego (druk II/1073).
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 18-08-2006 13:13:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 22 sierpnia 2006
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wtorek, 22 sierpnia 2006

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie Aneksu do Programu małej retencji dla Województwa Śląskiego.
 3. Sprawa Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Ogrodzieńcu w likwidacji.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 272, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 18-08-2006 13:13:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 sierpnia 2006
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 21 sierpnia 2006

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Interwencja Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w sprawie realizacji Uchwały Nr II/39/17/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 września 2005 roku w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Ośrodka Diabetologicznego Dzieci Młodzieży w Gliwicach.
 3. Podsumowanie wskaźników w działach budżetu Województwa Śląskiego w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia w latach 2002-2006 (działy: 851,852,853).
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 18-08-2006 13:12:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 sierpnia 2006
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 21 sierpnia 2006

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Prezentacja dokumentu pn."Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020".
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 18-08-2006 13:11:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 30 czerwca 2006
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek, 30 czerwca 2006

godz. 10:00

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Radni odwiedzą siedzibę Zespółu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 23-06-2006 11:51:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 czerwca 2006
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, 29 czerwca 2006

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza informacji dotyczącej realizacji "Programu łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" (dokończenie).
 3. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie z udziałem przedstawicieli Zarządu Parku i Rady Nadzorczej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 23-06-2006 11:50:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 czerwca 2006
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Czwartek, 29 czerwca 2006

godz. 11:30

Posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Potwierdzenie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborczych w najbliższych wyborach do samorządu.
 3. Omówienie uchwały dotyczącej zmian w Regulaminie Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 23-06-2006 11:49:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 czerwca 2006
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 26 czerwca 2006

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podsumowanie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy za lata 2002-2006.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 23-06-2006 11:48:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 czerwca 2006
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek, 26 czerwca 2006

godz. 11:00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Stan sprawy likwidowanego Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Ogrodzieńcu oraz zagrożenia jakie stwarza dla środowiska.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Urzędu Miasta, pl. Wolności 25, Ogrodzieniec

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 23-06-2006 11:47:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713