Czas wygenerowania treści 2020-07-05 15:16:24

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 14 września 2004
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Wtorek 14 września 2004

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.

W trakcie posiedzenia zaopiniowany zostanie wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 10-09-2004 15:57:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 września 2004
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Wtorek 14 września 2004

godz. 14:00

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Komisje omówią sytuację finansową jednostek służby zdrowia dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie. Zaopiniowane zostaną także projekty uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 10-09-2004 15:56:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 września 2004
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek 14 września 2004


godz. 14:00

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Komisje omówią sytuację finansową jednostek służby zdrowia dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie. Zaopiniowane zostaną także projekty uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 10-09-2004 15:55:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 września 2004
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 13 września 2004

godz. 8:00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Radni wizytować będą siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny.

Pałac, Koszęcin

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 10-09-2004 15:54:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 31 sierpnia 2004
Komisja Rewizyjna

Wtorek 31 sierpnia 2004

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
W czasie posiedzenia Radni skontrolują rozpoznawanie przez Zarząd Województwa Śląskiego interpelacji, wniosków i zapytań radnych.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice.
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 30-08-2004 10:35:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 30 sierpnia 2004
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek 30 sierpnia 2004

godz. 8:30

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Radni zaopiniują projekty uchwał na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice.
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 30-08-2004 10:33:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 sierpnia 2004
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, 26 sierpnia 2004

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Radni zaopiniują projekty Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawach dotyczących dróg krajowych i powiatowych. Zostanie zaopiniowany także projekt objęcia przez Województwo Śląskie 300 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach za kwotę 300 000 zł.

Sala błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-08-2004 18:17:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 sierpnia 2004
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, 26 sierpnia 2004

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu.

Radni spotkają się z dyrekcją Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych i przedstawicielami związków zawodowych działających w PKP.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-08-2004 18:15:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 sierpnia 2004
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Czwartek, 26 sierpnia 2004

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Statutowo – Regulaminowej.

Radni zaopiniują wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-08-2004 18:12:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 24 sierpnia 2004
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Wtorek, 24 sierpnia 2004

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Radni omówią stan realizacji programów naprawczych w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-08-2004 18:06:51
Ostatnia aktualizacja: 20-08-2004 18:10:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713