Czas wygenerowania treści 2020-12-02 19:37:07

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
154/308/IV/2014powołania Konsultantów ds. opracowania „Koncepcji Regionalnej Polityki Miejskiej”
18/305/IV/2014Opiniuje się pozytywnie propozycję zmiany granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie włączenia nieruchomości o powierzchni 15,5193 ha, składającej się z działek nr 4179/5, 4248/5, 4240/4 oraz 4249/6, położonych w obrębie 0013 Strzemieszyce Wielkie w Dąbrowie Górniczej, w zakresie zgodności z ustaleniami regionalnych dokumentów strategicznych województwa śląskiego, zakładających rozwój stref aktywizacji gospodarczej
2714/299/IV/2013przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz aktualizacji harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
2559/296/IV/2013powołania Zespołu Syntezy i Redakcji ds. opracowania „Koncepcji Regionalnej Polityki Miejskiej”
2558/296/IV/2013powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania „Koncepcji Regionalnej Polityki Miejskiej”
2556/296/IV/2013powołania Komitetu Sterującego ds. opracowania „Koncepcji Regionalnej Polityki Miejskiej”
2469/291/IV/2013wyrażenia opinii dotyczącej włączenia nieruchomości położonych na terenie miasta Gliwice do obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefy Gliwice
2431/290/IV/2013opinii Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącej lokalizacji zamierzenia budowalnego pn.: „Budowa bazy CARGO w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach obejmującej terminal Cargo wraz z zagospodarowaniem, niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym”
2352/289/IV/2013powołania Rady Koordynującej współpracę w obszarze Polski Południowej
2241/287/IV/2013wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC poprzez utworzenie nowej podstrefy w Częstochowie
2164/284/IV/2013załączenia do projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego Prognozy oddziaływania na środowisko
2163/284/IV/2013wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
1983/282/IV/2013przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
1921/280/IV/2013powołania Konsultantów ds. opracowania „Koncepcji Regionalnej Polityki Miejskiej”
1922/280/IV/2013wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
1569/271/IV/2013przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
1568/271/IV/2013przyjęcia podsumowania i uzasadnienia do Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
1387/266/IV/2013zmiany Uchwały nr 1045/256/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.05.2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3469/214/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 06.12.2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 430/128/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.02.2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1299/50/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.05.2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 995/43/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.04.2011 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
1289/264/IV/2013przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
1128/258/IV/2013przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
1046/256/IV/2013zmiany Uchwały nr 3470/214/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 06.12.2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 431/125/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.02.2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1298/50/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.05.2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 994/43/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.04.2011 roku w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu Operacyjnego ds. Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
853/252/IV/2013przyjęcia podsumowania i uzasadnienia do Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020
636/245/IV/2013zmiany uchwały Nr 2970/93/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 03.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 206/16/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 01.02.2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
632/243/IV/2013projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
620/243/IV/2013przyjęcia załącznika do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713