Czas wygenerowania treści 2021-04-18 11:13:17

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
604/247/V/2018przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 4105 S na terenie Gminy Pawłowice do kategorii dróg wojewódzkich
549/245/V/2018zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
548/245/V/2018zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Knurów
547/245/V/2018zawarcia Aneksu do Umowy z Gminą Knurów
546/245/V/2018przystąpienia do zawarcia aneksu nr 25 do Umowy nr 336/KT/2011 z dnia 02.03.2011 r. z Egis Poland Sp. z o.o.
545/245/V/2018odmowy wykupu nieruchomości w trybie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
491/244/V/2018zawarcia Aneksu nr 1 do umowy ze Szczyrkowskim Ośrodkiem Narciarskim S.A. oraz Gminą Szczyrk
490/244/V/2018zawarcia umowy z Gminą Przystajń dotyczącej warunków realizacji przebudowy istniejącego ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 494 (ul. Częstochowska) w miejscowości Przystajń spowodowanej inwestycją niedrogową
489/244/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu – zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
488/244/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu – zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
487/244/V/2018zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku -Białej
486/244/V/2018zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
485/244/V/2018zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku -Białej
484/244/V/2018zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
483/244/V/2018zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
482/244/V/2018zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
481/244/V/2018Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice
480/244/V/2018przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie za 2017 rok
479/244/V/2018przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej za 2017 rok
478/244/V/2018przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach za 2017 rok
375/242/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Wesołek – pracownikowi Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
406/242/V/2018zawarcia Aneksu nr 13 do Porozumienia z Miastem Racibórz
405/242/V/2018zawarcia umowy z Miastem Racibórz
404/242/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu – zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
403/242/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – zastępcy dyrektora ds. inwestycji kluczowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713