Czas wygenerowania treści 2020-09-30 18:26:01

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/20/6/2016zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2016
V/20/2/2016zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025
V/19/4/2016zmiany uchwały Nr IV/51/16/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
V/19/3/2016udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w związku z realizacją przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zadań zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2013 roku Filii w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku
V/19/1/2016zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025
V/16/8/2015zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok
V/16/7/2015zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/16/2/2015budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok
V/15/3/2015zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/14/1/2015zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/12/43/2015udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice
V/12/42/2015udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
V/11/3/2015zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/10/11/2015udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 roku
V/10/10/2015udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Świętokrzyskiemu w kwocie 12 500,00 zł na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich
V/10/9/2015zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2015 rok
V/10/7/2015zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/9/11/2015udzielenia pomocy finansowej Miastu Będzin
V/9/8/2015zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/7/6/2015zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2015 rok
V/7/4/2015zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/6/5/2015zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/5/4/2015zaciągnięcia kredytów długoterminowych na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2015
V/5/3/2015zaciągnięcia kredytów długoterminowych na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2015
V/5/1/2015zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713