Czas wygenerowania treści 2021-04-14 12:01:25

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/5/8/2015zamiaru przekształcenia Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu poprzez likwidację internatu wchodzącego w skład tej placówki
V/5/7/2015zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych
IV/51/20/2014wyłączenia I Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu oraz jego likwidacji
IV/51/19/2014przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu poprzez likwidację: Technikum Uzupełniającego Specjalnego Nr 3 i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Specjalnego
IV/51/11/2014przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – VI edycja
IV/47/14/2014zamiaru likwidacji: I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu oraz Technikum Uzupełniającego Specjalnego Nr 3 i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Specjalnego wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
IV/47/13/2014rozwiązania Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu oraz zamiaru likwidacji I, II i III Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych wchodzących w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
IV/47/12/2014zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach
IV/47/11/2014zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej
IV/47/10/2014zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
IV/47/9/2014zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej
IV/47/8/2014zamiaru likwidacji Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
IV/47/7/2014zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu
IV/46/5/2014likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej
IV/45/8/2013zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2013 rok
IV/44/10/2013zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2013 rok
IV/44/4/2013zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2013/2014
IV/43/7/2013zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2013 rok
IV/41/11/2013zmiany uchwały Nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej
IV/39/21/2013zmiany uchwały Nr IV/35/19/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia zespołu zwanego „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku”
IV/39/20/2013zmiany uchwały Nr IV/35/17/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia zespołu zwanego „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu”
IV/39/19/2013zmiany uchwały Nr IV/35/16/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia zespołu zwanego „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu”
IV/39/18/2013zmiany uchwały Nr IV/35/15/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia zespołu zwanego „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach”
IV/39/17/2013zmiany uchwały Nr IV/35/14/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia zespołu zwanego „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach”
IV/39/16/2013zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2013 rok 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713