Czas wygenerowania treści 2020-09-27 18:12:34

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
I/43/26/2001wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy miastem Gliwice a gminą Rudziniec
I/42/29/2001zatwierdzenia zmian do Kontraktu Wojewódzkiego
I/37/19/2001wyrażenia opinii dotyczącej utworzeniagminy Górki Wielkie
I/37/1/2001zatwierdzenia Kontraktu Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002
I/36/9/2001opinii dotyczącej zmiany dotychczasowej granicyWojewództwa Małopolskiego i Województwa Śląskiego
I/33/15/2001kontynuowania prac nad koncepcją modelu przestrzennego zintegrowanego systemu infrastruktury transportowo-przesyłowej Górnego Śląska
I/33/13/2001działań wobec układu przestrzeni chronionych
I/33/12/2001trybu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa
I/33/11/2001zasad organizowania prac z zakresu planowania przestrzennego
I/30/1/2001uchwalenia Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002
I/28/8/2000zmiany uchwały własnej Nr I/26/9/2000 z dnia 6 listopada 2000 roku
I/28/1/2000opinii dotyczącej zmiany dotychczasowej przynależności administracyjnej gminy Nowa BrzeĽnica
I/26/9/2000określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002 (Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002)
I/23/21/2000opinii dotyczącej wyłączenia sołectwa Kleszczów z gminy Rudziniec i włączenia do miasta Gliwice
I/21/47/2000opinii dotyczącej zmiany granicy administracyjnej pomiędzy gminą Łodygowice a miastem Żywiec
I/21/46/2000udzielenia poparcia miejscowości Krzanowice w staraniach o uzyskanie statusu miasta
I/20/4/2000przyjęcia Zasad i trybu prac nad Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego
I/5/2/1999przynależności gminy Sławków do województwa śląskiego
I/3/7/1999lokalizacji siedziby władz Powiatu Tyskiego w Bieruniu 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713