Czas wygenerowania treści 2021-01-24 09:35:58

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/35/5/2013wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gliwicach oznaczonej jako działka nr 49
IV/31/7/2013określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie
IV/30/7/2013wyrażenia zgody na wynajęcie na czas oznaczony 4 lat lokali użytkowych oraz dzierżawy wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w celu świadczenia usługi żywienia pacjentów
IV/27/7/2012wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Rybniku
IV/24/6/2012wyrażenia zgody na wynajęcie na czas oznaczony do lat 4 pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu świadczenia usługi utrzymania czystości, a także na odstąpienie od przetargowego trybu wyłonienia najemcy
IV/22/11/2012wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości położonej w Wiśle wraz z udziałami Województwa Śląskiego we współwłasności dwóch nieruchomości położonych w Wiśle
IV/21/7/2012wyrażenia zgody na wynajęcie na czas oznaczony 6 lat pomieszczeń przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji i kawiarni, a także na odstąpienie od przetargowego trybu wyłonienia najemcy
IV/20/12/2012wyrażenia zgody na wydzierżawienie i użyczenie na czas oznaczony 10 lat nieruchomości położonej w Międzybrodziu Bialskim i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
IV/20/11/2012wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Rybniku na cel publiczny
IV/20/10/2012wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku - Białej przy ulicy Młodzieżowej 7
IV/19/19/2012wyrażenia zgody na wynajęcie na czas oznaczony 4 lat pomieszczeń Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w celu świadczenia usług żywieniowych, a także na odstąpienie od przetargowego trybu wyłonienia najemcy
IV/18/5/2012wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Śląskie udziałów w spółce MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach stanowiących własność Funduszu Górnośląskiego S.A.
IV/18/16/2012nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej niezbędnej do realizacji inwestycji pod nazwą: „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945”
IV/17/6/2012wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Polską Telefonią Cyfrową S.A. z siedzibą w Warszawie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Chorzowie, na czas oznaczony 15 lat
IV/17/5/2012wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości położonej w Rybniku
IV/16/18/2011wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ulicy PCK 1, o powierzchni użytkowej 80 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie Pracowni Tomografii Komputerowej, a także na odstąpienie od przetargowego trybu wyłonienia dzierżawcy
IV/16/16/2011wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Województwo Śląskie akcji Skarbu Państwa w spółce Drogowa Trasa Średnicowa S.A. z siedzibą w Katowicach
IV/15/16/2011wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Lublińcu
IV/15/15/2011wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach umowy dzierżawy nieruchomości o łącznej powierzchni 71,8839 ha, na czas oznaczony 10 lat
IV/14/1/2011zmiany uchwały w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
IV/13/5/2011wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Goczałkowicach-Zdroju
IV/12/15/2011wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
IV/12/13/2011wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości, położonej w Olkuszu przy ul. Kościuszki 11
IV/10/12/2011wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
IV/10/11/2011wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713