Czas wygenerowania treści 2020-09-30 17:09:12

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/45/22/2006wprowadzenia do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2008 zadania - Projektu pod nazwą „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”
II/42/19/2005zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego
II/41/22/2005wystąpienia Sejmiku Województwa Śląskiego do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie państwa na rok 2006 dodatkowej kwoty 19.571.200 zł dla Województwa Śląskiego na działanie pod nazwą: Wydatki na przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie
II/37/1/2005zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego
II/34/2/2005zmiany uchwały nr II/29/4/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego
II/31/9/2005wydłużenia okresu obowiązywania zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 o kolejne lata 2005 - 2006
II/29/4/2004przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego
II/27/1/2004określenia "Trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015"
I/43/27/2001określenia Trybu i warunków koniecznych do zainicjowania zmiany lub wypowiedzenia Kontraktu Województwa Śląskiego na lata 2001 – 2002 przez stronę samorządową
I/42/29/2001zatwierdzenia zmian do Kontraktu Wojewódzkiego
I/37/1/2001zatwierdzenia Kontraktu Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002
I/28/8/2000zmiany uchwały własnej Nr I/26/9/2000 z dnia 6 listopada 2000 roku
I/26/9/2000określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002 (Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002)
I/24/1/2000przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015
I/20/4/2000przyjęcia Zasad i trybu prac nad Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego
I/17/15/2000poparcia starań zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, ze środków Narodowego Programu Onkologicznego, dla Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie
I/18/47/2000wyrażenia zgody na wystąpienie Zarządu Województwa do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu nieruchomości położonej w Mikołowie-Mokre
I/17/11/2000działań zmierzających do rozpoczęcia budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach
I/17/5/2000budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz Dolny" na rzece Odrze w województwie śląskim
I/13/3/1999wydania opinii dotyczącej przedłożonych przez Wojewodę Śląskiego zasad i kryteriów podziału środków na dofinansowanie w roku 2000 inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania własne 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713