Czas wygenerowania treści 2020-09-30 18:09:29

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
III/48/3/2010nadania statutu Śląskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/47/1/2010aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020
III/45/10/2009zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2010 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/45/9/2009zatwierdzenia korekty planu finansowego na 2009 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/45/8/2009zmiany uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
III/40/4/2009zmiany uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
III/38/2/2009zmiany Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010
III/35/14/2009zmiany Zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie śląskim
III/31/25/2008zmiany uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
III/31/24/2008zmiany uchwały Nr II/43/4/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 stycznia 2006 roku dotyczącej Zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie śląskim
III/27/14/2008zmiany uchwały Nr III/25/24/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zakazu utrzymywania pszczół na terenach pasa izolacyjnego trutowiska w Wiśle Łabajowie
III/27/13/2008zmiany uchwały Nr III/25/23/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zakazu utrzymywania pszczół na terenach pasa izolacyjnego trutowiska w Katowicach – Murckach – Polana Hamerla
III/25/24/2008zakazu utrzymywania pszczół na terenach pasa izolacyjnego trutowiska w Wiśle Łabajowie
III/25/23/2008zakazu utrzymywania pszczół na terenach pasa izolacyjnego trutowiska w Katowicach – Murckach – Polana Hamerla
III/22/19/2008ustalenia zasad wynagradzania pracowników Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
III/22/17/2008zmiany uchwały własnej Nr III/20/1/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
III/20/14/2008zmiany składu Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich
III/17/9/2007upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008 i 2009 na dofinansowanie realizacji zadań określonych w Programie aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus
III/12/25/2007przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Śląskiego odnośnie projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” z czerwca 2007 roku
III/10/8/2007uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odnośnie obwodów łowieckich Województwa Świętokrzyskiego
III/7/6/2007udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Lokalnym Grupom Działania, działającym w formie stowarzyszeń, związku stowarzyszeń oraz fundacji na terenie województwa śląskiego
III/7/5/2007zmiany uchwały własnej Nr III/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku dotyczącej budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
III/4/13/2007zmiany uchwały własnej Nr II/43/4/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku dotyczącej „Zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie śląskim”
II/48/1/2006przyjęcia „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2010”
II/48/20/2006apelu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zniesienia barier w dostępności środków pomocowych z funduszy unijnych dla producentów rolnych prowadzących działalność w specyficznych warunkach województwa śląskiego 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713