Czas wygenerowania treści 2021-01-17 10:22:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/22/29/2012nadania statutu Śląskiemu Centrum Wolności i Solidarności
IV/22/28/2012nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej
IV/22/27/2012nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie
IV/22/26/2012nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach
IV/22/25/2012nadania statutu Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach
IV/22/24/2012nadania statutu Śląskiemu Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
IV/22/23/2012nadania statutu Bibliotece Śląskiej w Katowicach
IV/22/22/2012zmiany aktu o utworzeniu Opery Śląskiej w Bytomiu
IV/22/21/2012nadania statutu Operze Śląskiej w Bytomiu
IV/22/20/2012zmiany aktu o utworzeniu Teatru Rozrywki w Chorzowie
IV/22/19/2012nadania statutu Teatrowi Rozrywki w Chorzowie
IV/22/18/2012zmiany aktu o utworzeniu Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
IV/22/17/2012nadania statutu Teatrowi Śląskiemu im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
IV/22/16/2012zmiany aktu o utworzeniu Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach
IV/22/15/2012nadania statutu Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach
IV/22/14/2012zmiany aktu o utworzeniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
IV/22/13/2012nadania statutu Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
IV/22/12/2012ustanowienia nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
IV/21/7/2012wyrażenia zgody na wynajęcie na czas oznaczony 6 lat pomieszczeń przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji i kawiarni, a także na odstąpienie od przetargowego trybu wyłonienia najemcy
IV/21/6/2012przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2012 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
IV/19/2/2012podjęcia działań zmierzających do połączenia dwóch instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dla którego organizatorem jest Województwo Śląskie oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, dla której organizatorami są Gmina Zabrze i Województwo Śląskie, w celu utworzenia wspólnej instytucji kultury, dla której organizatorami będą Gmina Zabrze i Województwo Śląskie
IV/19/23/2012zmiany składu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
IV/18/9/2012udzielenia pomocy finansowej Gminie KuĽnia Raciborska na realizację projektu pod nazwą: Południowo-Zachodni Szlak Cysterski w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach
IV/18/4/2012zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
IV/18/1/2012przyjęcia oświadczenia dotyczącego uczczenia Józefa Kiedronia, wybitnego Ślązaka i Polaka, współtwórcy ruchu narodowego i oświatowego na Śląsku Cieszyńskim, w 80. rocznicę Jego śmierci 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713