Czas wygenerowania treści 2021-03-05 20:22:49


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel ORION, kat.**, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Taxer Travel Ruda Śląska Organizator turystyki/pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Awentur Krzysztof Wójcik Knurów. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel QUBUS, kat. ***, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Exotic Adventure Gliwice . Organizator turystyki/pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Andrzej Bartoszewicz w NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna nr 1 w Pyskowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawania orzeczeń lekarskich na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 155).
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-3-2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015-2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: BP ALGA s.c. Bytom . Organizator turystyki/pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel TYCJAN, kat.***, Milówka.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel GÓRSKI, kat. **, Szczyrk
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713