Czas wygenerowania treści 2021-02-26 01:42:50


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
•zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów szkoleń, •przestrzegania warunków szkolenia określonych ustawą z o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-2-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: LOK Ośrodek Szkolenia Kierowców Dąbrowa Górnicza
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę prowadzącego kursy ADR wymagań określonych w art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-2-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PTTK o/Beskid Śląski w Cieszynie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek,
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-2-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Malta w Dąbrowie Górniczej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel **( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-2-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1) zgodność zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do tego arkusza, 2) zgodność kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli z danymi przedstawionymi w projekcie arkusza organizacji i aneksach do tego arkusza. Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2010/2011.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-2-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży Storia w Żorach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-2-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Halny w Cieszynie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***( trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-2-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc w Siewierzu, Siewierz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 15.03.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.04.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-2-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Schronisko na Hali Miziowej w Krzyżowej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii schronisko - kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-2-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: OK Tur Roman Pawelec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-2-2011
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713