Czas wygenerowania treści 2021-01-20 05:19:44


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Jano w Jaworznie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel- kontrola doraźna obiekt bez decyzji Marszałka Województwa Śląskiego
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PTTK oddział Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek,
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Kameleon w Żorach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***( trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im.Gen.Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 13.04.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.05.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 28.03.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.04.2011 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 06.07.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Politański w Rybniku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel **( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Jur-Gast w Wiśle
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel -obiekt bez decyzji Marszałka o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży Silesia w Sosnowcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów szkoleń, przestrzegania warunków szkolenia określonych ustawą o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w 2010 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-2-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach S. A.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełnianie przez przewoźnika drogowego wymagań ustawowych i warunków określonych, w udzielonych przez Marszałka Województwa Śląskiego, zezwoleniach na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, o następujących numerach: 0000501/1, 0000511/1, 0000381/1, 0000251/1, 0000248/1, 0000422/1, 0000344/1, 0000342/2, 0000343/1; przestrzeganie zasad realizacji przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, określonych w art. 18b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wystąpienie pokontrolne z dnia 7.04.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-2-2011
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713