Czas wygenerowania treści 2021-03-05 19:59:10


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola finansowa 20115 -2016 r. – prawidłowość wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, celowość i terminowość wydatków
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-4-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Motel DRABEK, kat.*, Tarnowskie Góry
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-4-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Stadion Śląski Sp. z o.o.,
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Weryfikacja prawidłowości pobrania i wydatkowania przez spółkę Stadion Śląski w Chorzowie rocznej kwoty Rekompensaty eksploatacyjnej za 2015 r. na podstawie umowy wykonawczej Województwa nr 4206/BJ/2013 z dnia 23.12.2013 r. Protokół z dnia 25.04.2016 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-4-2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Stadion Śląski Sp. z o.o.,
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Weryfikacja prawidłowości pobrania i wydatkowania przez spółkę Stadion Śląski w Chorzowie rocznej kwoty rekompensaty wykonawczej za 2015 r. na podstawie umowy wykonawczej Województwa nr 2243/GP/2015 z dnia 28.09.2015 r. Protokół z dnia 25.04.2016 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-4-2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: LUK TRANS Łukasz Kostelecki Gliwice Organizator turystyki/pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-4-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1) Zasady udostępniania informacji publicznej, polityka anytmobingowa, polityka antydyskryminacyjna (art. 183a § 1 Kodeksu pracy i art. 941 Kodeksu pracy), procedury naboru na stanowiska urzędnicze oraz organizacja służby przygotowawczej , polityka bezpieczeństwa informacji, procedura udostępniania informacji publicznej procedury załatwiania skarg i wniosków. 2) Kontrola finansowa 2015 – 2016. 3) Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2015 r. w latach 2015 - 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-4-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel ŁABĘDY, kat.**, Gliwice-Łabędy.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług oraz realizacji zaleceń pokontrolnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-4-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel PAŁAC CZARNY LAS, kat.****, Woźniki.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług oraz realizacji zaleceń pokontrolnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-4-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Klub Sportowy Manhattan 27, Katowice. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-4-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, Radzionków
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola finansowa 2015 - 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-4-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713