Czas wygenerowania treści 2021-01-20 04:48:18


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu oddział Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów szkoleń, przestrzegania warunków szkolenia określonych ustawą o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Centuria w Ogrodzieńcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***( trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010r. i bieżącej. Protokół z kontroli z dnia 1.04.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 1.04.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 6.05.2011 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 26.05.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Pensjonat Hawana w Brennej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii pensjonat *( jedna gwiazdka)- kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: TABPOL K. Sikora, J. Bręczek Spółka Jawna w Częstochowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prowadzenie zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo ruchu drogowym działalności gospodarczej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Spółka z o.o.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość składanych przez przewoźnika dopłat do biletów ustawowo ulgowych przyznanych na podstawie umowy Nr 117/KT/2011 z dnia 26.01.2011 r. Wystąpienie pokontrolne
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa w zakresie: - zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2010/2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa w zakresie: - zakres czasowy - rok 2010 - Kontrola książki obiektu budowlanego - terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego - przeprowadzania przez Dyrektora placówki i Inspektora BHP kontroli stanu technicznego obiektu po przerwach wakacyjnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713