Czas wygenerowania treści 2020-07-10 18:59:18


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej (Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Białej)
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Ocena realizacji w okresie od lipca do grudnia 2010r. oraz od stycznia do marca 2011r. Porozumienia 2009-2012 Nr 118/KT/2009 z dnia 19.06.2009r. zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Bielskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Bielskiego Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 czerwca 2011r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-4-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010r. i bieżącej. Protokół podpisano w dniu 15.04.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-4-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Imperium w Piekarach Śląskich
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ** (dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-4-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PHU Kolor w Pszczynie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-4-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej , Katowice
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: BP OLGA II w Jaworznie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: - 2010 r. oraz 01.01.2010 - 28.02.2011 r. - kontrola finansowa - umowy zlecenia i o dzieło
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010r. i bieżące. Protokół z kontroli podpisano dnia 08.06.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.07.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 23.05.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.06.2011 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 12.04.2012 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Bystra
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 28.04.2011r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713