Czas wygenerowania treści 2020-09-23 08:06:12


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"P/17/030 - Realizacja przez organy państwa i samorządu terytorialnego zadań w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych."
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-7-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Prowadzenie części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne".
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-7-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
" P/17/005 - Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności".
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-6-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków pomocowych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe".
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-6-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Komisja Europejska / Moore Stephens Central Audit
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt wykonywania działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel Tematyczny 9 (włączenia społeczne) przez Zarząd Województwa Śląskiego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego". Wynik audytu ma charakter poufny i nie podlega publikacji.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-5-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów - Departament Audytu Środków Publicznych OT w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt w Instytucji Zarządzającej - Zarządzie Województwa Śląskiego w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020"
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-4-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykorzystanie środków dla zadania pn. "Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych" zrealizowanego na podstawie umowy nr 805.9.25.2015 z 9 maja 2016 r. o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 ze zm.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-4-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Dokonywanie zakupów do 30 tys. euro przez wybrane jednostki sektora finansów publicznych"
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-4-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań Marszałka Województwa Śląskiego wynikających z ustawy o usługach turystycznych w 2016 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-2-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt operacji – PROJEKT MZ POPT.03.01.00-00-0026/15 W ZAKRESIE UMOWY DOTACJI NR PIP/BDa – II/POPT/128/14 – I i II transza w 2015 r. (wniosek o płatność nr POPT.03.01.00-00-026/15-002" W protokole została wyłączona jawność informacji związanych z prywatnością (dane osób) na podstawie Art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wyłączenia jawności dokonała Anita Walnik-Warmuz Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-1-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713