Czas wygenerowania treści 2020-10-25 12:05:28


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel STARA KAMIENICA kat. ** (dwie gwiazdki), Piekary Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Opera Śląska, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie wykorzystania dotacji za 2016 rok dla zadań pn.: - Poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej Opery Śląskiej w Bytomiu wynikająca z protokołów i zaleceń służb p.poż, - Częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca w Boronowie, ul. Wolności 1, 42-283 Boronów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie wykorzystania dotacji udzielonej w 2016 r. na roboty konserwatorskie w ramach otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2016 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na zadanie pn. „Boronów, drewniany kościół NMP Królowej Różańca Świętego (1611 rok): konserwacja późnorenesansowej kaplicy południowej (pocz. XVII w.) V etap: ołtarz p.w. Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, boazeria”
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Justyna Szwagierczak Tychy ul. Rolna 49/23. Organizator turystyki/pośrednikturystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, rejestracja i obiegu dokumentów, udostępnianie informacji publicznej (BIP)
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, rejestracja i obiegu dokumentów, udostępnianie informacji publicznej (BIP)
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: FIBA FT Czechowice Dziedzice ul. Niepodległości 24. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel BEST WESTERN PREMIER FROUM KATOWICE, kat.**** (cztery gwiazdki), Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IR)
Podmiot kontrolowany: Teatr Rozrywki, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie „prawidłowości przepływów finansowych oraz prawidłowości zwrotu odzyskiwanego z Urzędu Skarbowego w roku 2015-2016 podatku Vat oraz osiągniętych efektów rzeczowych na realizowanym w latach 2015-2016 zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – część II”.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-12-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie rozliczenia dotacji podmiotowej za 2016 rok
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713