Czas wygenerowania treści 2020-09-20 07:12:28


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie , Krupski Młyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zasady udostępniania informacji publicznej, polityka antymobingowa, polityka antydyskryminacyjna, procedury naboru na stanowiska urzędnicze oraz organizacja służby przygotowawczej, polityka bezpieczeństwa informacji, procedura udostępniania informacji publicznej, procedura załatwiania skarg i wniosków w roku 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wynagrodzenie za prowadzone zajęcia i inne czynności we wszystkich formach kształcenia i doskonalenia zrealizowane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku 2015 - 2016. Kontrola finansowo - księgowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku. Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna w zakresie wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich kierowców. Zakres czasowy: 17.12.2015r. – 28.11.2016r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Regulowanie zobowiązań i windykacja należności budżetowych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodność faktycznego zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji na rok szkolny 2015/2016 oraz udostępnianie informacji publicznej. Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2015/2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pszczyna
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola rozliczenia dotacji podmiotowej za 2015 rok
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, Orzesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola finansowa 2015 – 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Protokół kontroli z dnia 12.02.2017 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 21.03.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Skoczów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zasady udostępniania informacji publicznej, polityka anytmobingowa, polityka antydyskryminacyjna (art. 183a§ 1 Kodeksu pracy i art. 941 Kodeksu pracy), procedury naboru na stanowiska urzędnicze oraz organizacja służby przygotowawczej , polityka bezpieczeństwa informacji, procedura udostępniania informacji publicznej procedury załatwiania skarg i wniosków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713