Czas wygenerowania treści 2020-07-12 12:36:59


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Gospodarowanie przez Marszałka Województwa Śląskiego środkami z dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację wybranych zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz oświaty i wychowania".
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-7-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Komisja Europejska - Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o.
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Postępowanie wyjaśniające środków inwestycyjnych dla beneficjentów publicznych finansowanych w ramach PROW na lata 2007-2013.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-7-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
P/16/046 - Zapewnienie przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-6-2016
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-6-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 01.10.2014 r. do 30.11.2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-6-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 01.12.2014 r. do 31.01.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-6-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 01.05.2015 r. do 30.06.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-6-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 01.05.2012 r. do 30.06.2012 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-6-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-6-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Centralne Biuro Antykorupcyjne - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontroli określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013, w szczególności tych, których udzielającym wsparcia i beneficjentem jest Województwo Śląskiego. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-6-2016

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713