Czas wygenerowania treści 2020-07-11 19:41:49


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-7-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy Wyłączenie jawności informacji publicznej - danych osobowych w wyniku kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-7-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość rozliczania z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za maj 2015 r., w tym zasadność zwrotu podatku zadeklarowanego za ww. okres. Wyłączenie jawności informacji publicznej - danych zawartych w wyniku kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Instytuacja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Rozwiązywanie problemów społecznych Bytomia.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-5-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi w budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-5-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-4-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola trwałości zadania zrealizowanego na podstawie umowy nr 805.6.1.2012 z 8 listopada 2012 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych służących do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-4-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowiach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POIS nr upoważnienia MF-DO-POIiś-24/2015, w związku z umową współpracy w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia z dnia 05.05.2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-4-2015
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713