Czas wygenerowania treści 2020-05-30 06:09:46


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Beskidzka z siedzibą w Szczyrku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wykorzystanie i rozliczanie dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w roku 2014.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: POLAN - TRAVEL ul. 11 Listopada 60/62 43-300 Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
• zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów szkoleń, • przestrzegania warunków szkolenia określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 196 z późn.zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodność faktycznego zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji na rok szkolny 2014/2015 oraz udostępnianie informacji publicznej. Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2014/2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel PIASKOWY, kat. ***, Pszczyna.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Biuro Podroży LIBERO, Katowice. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel GAWRA, kat. ***, Wisła.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług .
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Biuro Podroży WCZASOLANDIA, Mysłowice. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Magdalena Sierka-Kasprzak NZOZ Nowa Radiologia w Dąbrowie Górniczej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawania orzeczeń lekarskich na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 155).
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość realizacji zadania pn.: „Droga do sukcesu – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży” zgodnie z umową nr 1300/EN/2014 z dnia 11.04.2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel POLONIA, kat. ***, Racibórz.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713