Czas wygenerowania treści 2021-04-14 13:24:54


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Centuria w Ogrodzieńcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel***(trzy gwiazdki)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie wykorzystania dotacji udzielonej na niżej wymienione zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w 2013 r.:  „Przegląd zabytkowej maszyny parowej”,  „Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu”,  „Restauracja i konserwacja muzealiów i elementów wyposażenia technicznego i ekspozycji w obiekcie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”,  „Zabrze, Skansen Górniczy „Królowa Luiza”: restauracja i konserwacja zabytkowych elementów oryginalnego wyposażenia budynków nadszybia szybu Carnall (1870 r.) oraz rozdzielni 6 kV (1914 r.)”,  „Połączenie turystyczne Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Usługi i Pomoc Psychologiczna Beata Choromańska-Matera w Jastrzębiu Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola uzupełniająca przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca rybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa waruników, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 plt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2014
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PHU Jandar w Rudzie Śląskiej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora - pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Trzy Światy w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel***( trzy gwiazdki)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Dwór Dębowiec w Dębowcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel***( trzy gwiazdki)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: LUX MED Sp. z o.o. Centrum Medyczne LUX MED w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca rybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa waruników, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 plt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-12-2014
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży Onyx w Zabrzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora - pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Start w Wiśle
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel*(jedna gwiazdka)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Śląskie, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola planowa, problemowa w zakresie spraw organizacyjnych instytucji
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713