Czas wygenerowania treści 2020-07-11 19:13:07


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez małe jednostki samorządu terytorialnego
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-6-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja wniosków pokontrolnych i wykorzystanie uwag sformułowanych z kontroli P/08/151 pn. "Pobieranie oraz wykorzystanie przez samorządy województw i gmin środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w latach 2006-2008 (I półrocze)"
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-6-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja "Krajowego planu gospodarki odpadami 2010" w zakresie likwidacji mogilników
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-5-2011
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Weryfikacja prawidłowo złożonych wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym, prowadzenia promocji, podpisanych umów o dofinansowanie realizacji operacji/aneksów
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-5-2011
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-4-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Audyt systemu
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-4-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Priorytet 3. Pomoc techniczna
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-4-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola realizacji projektu: "Badanie i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych"
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-3-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-1-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia prawa pracy i BHP
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713